ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บริษัท ซายน์ เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

SINE Education joins the people of Thailand
in mourning the loss of our beloved and great King,
His Majesty Bhumibol Ahulyadej.

เข้าสู่หน้าหลัก

Enter